آخرین اخبار

با توجه به اتمام سال 1398، معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد در چند یاداشت کوتاه اهم فعالیت‌ها و رویداهای این معاونت را از طریق سایت دانشگاه به اطلاع همکاران محترم برساند. اولین مورد در این رابطه اعطای پایه تشویقی پژوهشی است که براساس مصوبه 96/5/16 هیئت امناء از اول سال 1397 به اجرا درآمده است.

براساس مصوبه مذکور، اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی یا قطعی در طول دوران خدمت خود می‌توانند تا 5 پایه تشویقی پژوهشی با فواصل 3 سال دریافت کنند.

حداکثر تا 8 درصد از اعضای هیئت علمی که موفق به کسب حداقل 50 امتیاز در طول 2 سال از بند 1 (چاپ مقالات علمی پژوهشی) و حداکثر تا 2 درصد از اعضای هیئت علمی که موفق به کسب حداقل 20 امتیاز از مجموع بندهای 8 (تولید دانش فنی/اختراع یا اکتشاف) و 9 (طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی) ماده 3 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی می‌شوند، از پایه تشویقی پژوهشی برخوردار می‌گردند.

براساس فعالیت‌های پژوهشی سال‌های 1396 و 1397، تعداد 49 نفر از اعضای هیئت علمی امتیاز لازم برای برخورداری از پایه پژوهشی تشویقی را از بند 1 و نیز 1 نفر امتیاز لازم از مجموع بندهای 8 و 9، را احراز نمودند. با رعایت سقف حداکثر 8 درصد و 2 درصد به ترتیب از بند 1 و مجموع بندهای 8 و 9 اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی یا قطعی، و احتساب مجموع امتیاز ذخیره شده، 29 نفر موفق به دریافت پایه تشویقی پژوهشی در سال 1398 شدند

این تعداد، با مجموع پایه تشویقی اعطاء شده در طی 2 سال ماقبل آن برابری می‌کند که تاکنون در دانشگاه سابقه نداشته است.

از تاریخ ابلاغ مصوبه هیئت امناء، تنها مبنای اعطای پایه تشویقی مصوبه مورد اشاره بوده و به دیگر درخواست‌های خارج از این مصوبه ترتیب اثر داده نشده است.

اسامی اعضای هیئت علمی که در طی سال 98 پایه تشویقی پژوهشی دریافت داشته‌اند به قرار زیر است. آقایان/خانم‌ها دکتر:

1- چنگيز قبادي كهنه شهري                                             2- موسي توسلي

3- ميرنجف موسوي                                                          4- نادر نوروزي پسيان

5- حسين رضائي                                                              6- نادر پورمحمود

7- اسماعيل تمدن فرد                                                       8- محمد عليزاده خالدآباد

9- بهمن حسيني                                                             10- فرح فرخي قراحسنلو

11- آرش ثباتيان                                                                12- عليرضا پيرزاد

13- محسن اسمعيلي                                                          14- كريم  صادقي

15- جلال جليليان                                                             16- سيد ميثم ابطحي فروشاني

17- كيوان خليلي                                                               18- وحيد  نجاتي

19- صالح يوسفي                                                               20- رضا اميرنيا

21- ابراهيم سپهر                                                               22- فرخ    اسدزاده

23- سالار رضاپور                                                               24- مهدي عرفانيان

25- بهناز مهاجران                                                              26- احمد  پورستار

27- داريوش نظرپور اكبري                                                   28- غلامرضا نجفی تازه کند         

29- هادی الماسی

 معاونت پژوهش و فناوری ضمن عرض تبریک آروزی موفقیت روزافزون برای این عزیزان دارد.