آخرین اخبار

دکتر محسن قاسمی از اعضای هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه ارومیه موفق به دریافت جایزه «دکتر درفشه» در سال جاری شد.

این جایزه هر ساله از طرف انجمن نظریه گروه های ایران به سخنران برتر کنفرانس سالیانه نظریه گروه های ایران تخصیص می یابد.