آخرین اخبار

فرایند ضد عفونی اداره امور آزمایشگاه‌ها و کارگاهها، و مکانهای اداری پردیس المللی دانشگاه ارومیه با استفاده از ژنراتور ازن توسط دایره ایمنی و حفاظت فنی امور آزمایشگاههای دانشگاه انجام شد. 

ازن با فرمول شیمیاییO3 یکی از گازهای طبیعی می باشد که دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی بسیار قوی است. 

این گاز با استفاده از اکسید کردن میکروارگانیسم ها موجب کاهش بار میکروبی و ضد عفونی محیط شده و  از این گاز در مکان های بیمارستانی، استخرهای آب، ضد عفونی آب معدنی، لباس ها بخصوص در اماکن نظامی نیز استفاده می شود. 

اداره امور آزمایشگاه‌های دانشگاه ارومیه آماده ارائه خدمات ضد عفونی به کلیه متقاضیان می باشد