آخرین اخبار

فعالیت‌ها و عملکرد مدیریت فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه ارومیه در سال 1398 در قالب یک اینفو گرافی منتشر شد . 

در این اینفوگرافی گزارشی از عملکرد ارتباط با جامعه و صنعت، مدیریت فناوری ، رویدادهای کارآفرینی برگزار شده در دانشگاه و همچنین چند نمونه از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه مدیریت فناوری ، کارآفرینی و ارتباط با جامعه در ذیل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه در سال 1398 ارائه شده است. 

این اینفو گرافی توسط مدیریت فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه با همکاری روابط عمومی دانشگاه طراحی و منتشر شده است . 

جهت دریافت این اینفو گرافی به صورت فایل pdf با کیفیت اینجا را کلیک کنید.