آخرین اخبار

 در آستانه سال جدید مدير روابط عمومي دانشگاه ارومیه در ديداري كه خارج از منزل با پدر خانم نسرین افشاری داشتند ضمن ابلاغ پيام رييس دانشگاه و اهداي هديه در جريان آخرين وضعيت نامبرده قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه خانم افشاري بر اثر سانحه اي بيش از هشت سال در حالت کما و زندگي نباتي به سر مي برند.

دانشگاه ارومیه برای این همکار سلامت عاجل و برای خانواده محترم ایشان صبر جمیل از خداوند متعال مسئلت دارد.