آخرین اخبار

با تبریک حلول سال نو ، از همکاران محترم هیئت علمی و اساتید مدعو انتظار می رود با توجه به راه اندازی سیستم آموزش مجازی دانشگاه ارومیه، از این ایام تعطیلی برای تولید محتوای دروس ترم جاری خود استفاده نمایند و برای جبران چهار هفته تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه، محتوای آموزشی چهار جلسه خود را در سیستم مذکور بارگذاری فرمایند.

بدیهی است که تعداد جلسات مذکور در محاسبه حق التدریس ترم جاری با ضریب افزایشی که هیئت رئیسه محترم مصوب خواهد نمود اعمال خواهد شد. 

در صورت تمدید تعطیلی کلاس ها بعد از تعطیلات نوروزی، همچنان امر آموزش دانشجویان عزیز به طریق مجازی ادامه خواهد یافت. 

نحوه و زمان برگزاری کلاس های عملی ترم جاری بعدا اعلام خواهد شد. 

معاونان آموزشی دانشکده ها و مدیران محترم گروههای آموزشی مسئول نظارت بر حسن اجرای آموزش مجازی اعضای هیئت علمی دانشکده و گروه آموزشی خود خواهند بود. 

 

با آرزوی تندرستی و توفیق برای استادان و دانشجویان عزیز

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه