آخرین اخبار

قایل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه

 لطفا راهنمای تصویری ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه و نحوه درج مطالب آموزشی را از طریق لینک زیر دریافت نمائید 

 

 http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1164