آخرین اخبار

 دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه صبح روز شنبه 9 فرودین در جلسه توجیهی سامانه آموزش مجازی دانشگاه ارومیه که با حضور روساي دانشكده ها و مدیران آموزشی دانشگاه  برگزار شد٫ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت:حفظ سلامتی و جان افراد در والاترین الويت ها قرار داد و ما مسئول سلامت دانشگاهیان هستیم اما با توجه به راه اندازی این سامانه امر آموزش به هر حال تعطیل نمی شود. 

 دکتر حب نقی ادامه داد: ادامه فعالیت های حضوری دانشگاه چه در بخش اداری و چه در بخش آموزش هماهنگ با ستاد مبارزه با کرونا خواهد بود و هر تصمیمی از طرف این ستاد گرفته شود در دانشگاه همان نیز اجرا خواهد شد. 

رئیس دانشگاه ارومیه ضمن تاکید بر تشكيل اكثر جلسات دانشگاه به صورت مجازی گفت: مسئولین دانشکده ها با هماهنگی معاونین و روسای گروه های آموزشی و با برگزاری جلسات به صورت مجازی بر روند آموزش مجازی نظارت کنند. 

وی افزود: فعاليت این سامانه در اول کار است و ممکن مشکلاتی داشته باشد ولی کارشناسان ما در معاونت آموزشی در صدد رفع این مشکلات هستند و یک نفر نیز به عنوان ادمين این سیستم و معاونين آموزشي و مسئولين كامپيوتر دانشكدهها  بعنوان راهبران سيستم جهت حل مسائل اساتید و دانشجویان تعيين مي شوند. 

 حجم اینترنت مصرفی٫ خريد قلم نوری مورد نیاز اساتید٫  راهبري سیستم٫ عدم دسترسی برخی از دانشجویان به اینترنت ٫ نحوه جا به جايي برخي كلاسهاي عملي ، باليني و آزمايشگاهي به ترم بعدي،  کلاس های توجيهي مجازي آموزشی برای اساتید٫ تالار گفتگو برای آموزش به همکاران ٫ امکانات سخت افزاری  از جمله مسايلي بودند که مدیران و معاونین آموزشی دانشکده ها در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند.