آخرین اخبار

کانون مهدویت دانشگاه ارومیه با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند
مسابقه بزرگ کتاب خوانی به مناسب جشن نیمه شعبان با محوریت داستان ظهور

اهدای جوایز ارزنده به ۱۰ نفر برتر

زمان برگزاری ۲۲ فرودین

جهت ثبت نام وشرکت در مسابقه به یکی از آیدی های زیر مراجعه نمایید:

@h_sh_74
@yazahramadad313313
@Kahromi آیدی بخش خواهران

منبع مسابقه کتاب داستان ظهور 

مسابقه بصورت مجازی ودرکانال کانون مهدویت برگزار خواهد شد

@mahdaviaturmia