آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

دورهمی آنلاین ویژه دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

 

رایگان 

گپ و گفتی از تجربه‌ها،برنامه‌ها و حال و روزمان در دوران قرنطینه

زمان:سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۰

 

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید:

 https://plink.ir/HpRFU