آخرین اخبار

 دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه طی حکمی «دکتر مرتضی بهرام» را به سمت «رئیس دانشکده علوم پایه» دانشگاه ارومیه منصوب کرد.

دکتر مرتضی بهرام استاد تمام گروه شیمی دانشگاه ارومیه است. 

در قسمتی از این حکم آمده است:

«توان و ظرفیت بالای علمی و نیروی انسانی و نیز امکانات و تجهیزات موجود در دانشکده علوم پایه و شیمی این انتظار را بوجود می آورد که نقش ارزنده تری را در تحولات علمی و فناوری دانشگاه و منطقه و حتی کشور ایفا بکند. لذا از جنابعالی انتظار می رود که :

- با مشورت و برنامه ریزی،  این ظرفیت بالقوه دانشکده را در جهت شکوفایی بیشتر سامان دهید.

- اهداف برنامه راهبردی دانشگاه را مخصوصا درحوزه تولید دانش و فناوری، افزایش سهم آن دانشکده در ارتقاء رتبه دانشگاه، تربیت دانشجویان کار آفرین، تشویق همکاران در تاسیس شرکت های دانش بنیان  و مشارکت بیشتر گروه ها در تاسیس رشته های پرکاربرد و بین رشته ای و اقداماتی از این دست را پیاده سازی کنید.

- در حفظ و نگهداری از تجهیزات موجود در آزمایشگاه های دانشکده و برنامه ریزی عملی برای استفاده آحاد دانشگاهی از آن ها اهتمام بیشتری بخرج دهید.

مطمئن هستم پی ریزی چنین شالوده استواری بعنوان باقیات و صالحات ارزشمند، موجبات دلگرمی بیشتر همکاران را برای تلاش بیشتر و ایجاد فضای صمیمی و امید بخش فراهم خواهد ساخت.»

همچنین دکتر حب نقی طی نامه ای جداگانه خطاب به دکتر سبزی ریاست پیشین این دانشکده از  زحمات خالصانه و خدمات ارزشمند و رفتار متواضعانه و منش بزرگوارانه وی در مدت مسئولیت ریاست دانشکده علوم پایه و شیمی، تقدیر و تشکر نمود.

«دکتر مرتضی بهرام رئیس جدید دانشکده علوم پایه و شیمی» دانشگاه ارومیه