آخرین اخبار

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم : 

دانشجویان و اساتید محترمی که رمز ورود به سامانه سما (جهت استفاده در سامانه آموزش مجازی) را فراموش کرده اند , لطفا  «نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی یا کد استادی» خود را به ایمیل زیر ارسال کنید 

elearning@urmia.ac.ir