آخرین اخبار

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند لیست همکاران اداره ثبت نام جهت پاسخگویی تلفنی به شرح ذیل می باشد:

(مقاطع کاردانی  کارشناسی دکتری عمومی دامپزشکی)

 

1)آقای عنانی : امور مربوط به انصراف و اخراج و ارسال و دریافت مدارک انتقالی

044-32755287-8 داخلی 115

044-32755298 داخلی 115

2)آقای میرزایی:امور مربوط به نظام وظیفه  و معافیت تحصیلی

044-32755287-8 داخلی 115

044-32755298 داخلی 115

3)آقای مشک آبادی :امور مربوط به میهمانی و انتقال دائم وتغییر رشته

044-32755287-8 داخلی 112

044-32755298 داخلی 112