آخرین اخبار

در راستای بهبود روند آموزش مجازی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه چندین کلاس خود را با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت این آموزش تجهیز کرده است.

اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ارومیه می توانند در ساعات اداری با اولویت آموزش مجازی دانشجویان پردیس از این امکانات استفاده نمایند. 

ضمنا امکانات مورد استفاده پس از تشکیل هر کلاس ضدعفونی می شوند. 

آقایان دبیرنیا و تمری جهت برگزاری کلاس و رفع مشکلات احتمالی با اساتید ارجمند همکاری خواهند نمود.