آخرین اخبار

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند به دلیل وضعیت موجود وعدم حضور تمام وقت در دانشگاه

برای دریافت و دسترسی آزاد به مقالات، کتب و پان نامه ها به صورت رایگان می توان از طریق آدرس سایت

gigalib.org 

ثبت نام و اقدام نموده. در ضمن یادآور می شود که داشتن ایمیل دانشگاهی الزامی می باشد

پس از ثبت نام کد کاربری و رمز عبور در اختیار قرار داده خواهد شد. که بعد از اتمام اعتبار (حدودا 200) اعتبار مجداد شارژ خواهد شد

شایان ذکر است که دسترسی های قبلی (VPN , IP based ) به قوت خود باقی است