آخرین اخبار

اطلاعیه آموزشی قابل توجه دانشجویان محترم مشمول سنوات ارفاقی

طبق مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه مقرر گردید در ترم 982 حذف نیمسال برای دانشجویان مشمول سنوات ارفاقی صادره از سازمان وظیفه عمومی، مجاز نمی باشد.

جهت مشهاده متن کامل این اطلاعیه به لینک زیر در صفحه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه مراجعه نمایید. 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1232