آخرین اخبار

صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گزارشی از از کشت بافت گیاهی در دانشگاه ارومیه تهیه و پخش کرده است. 

در زیر ویدیو این گزارش را  مشاهده نمایید.