آخرین اخبار

انجمن دانشجویان ایران اسلامی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

 مسابقه بزرگ آنلاین کتابخوانی 

 کتاب بخوان، خلاصه کن، جایزه بگیر

⁩ یک کتاب را به دلخواه بخوانید و خلاصه آن را همراه با یک تصویر برایمان ارسال کنید.

(@ieurmiaadmin) 

 شرایط مطالب ارسالی:
مطلب کپی یا برگرفته از اینترنت نباشد.
انتهای داستان را آشکار نکند.
متن باید بین ۱۰۰ و ۲۰۰ کلمه بوده و به صورت فارسی تایپ شود.

 جوایز: ۶ جایزه ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی 

 مهلت ارسال آثار: ۳۰ اردیبهشت