آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:

زلزله های غیر طبیعی!

همه چیز در مورد زلزله های ایران
گفت و گوی زنده در اینستاگرام انجمن علمی زمین شناسی

به همراه "دکتر بهیاری"دکترای زمین لرزه ساخت،عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه،عضو سازمان نظام مهندسی معدن
و
"دکتر شهریار سلیمانی آزاد"پژوهشگر گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی سازمان زمین شناسی کشور

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ از پیج انجمن به نشانی

Geological_suu