آخرین اخبار

با توجه به انتشار ویروس کرونا و وجود پاره ای از مشکلات در برخی دانشگاه های مراکز مناطق دهگانه برای برگزاری المپیاد غیر متمرکز، در سال 1399 برگزار نخواهد شد.خواهشمند است به تمامی برگزیدگان شرکت در المپیاد غیر متمرکز آن منطقه اعلام فرمایند. در تاریخ 99/02/23 لغایت 99/02/27 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نموده و در آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 ثبت نام نمایند. بدیهی است افرادی که قبلا در آزمون فوق ثبت نام کرده اند. نیازی به ثبت نام مجدد ندارد.

لازم به ذکر است با هماهنگی سازمان سنجش , سایت ثبت نام دو روز باز هست.

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه