آخرین اخبار

در جلسه مشترک رئیس و معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ارومیه با اعضای شورای صنفی کارکنان این دانشگاه مسائل و موارد کارکنان بررسی و مورد بحث قرار گرفت.

توجه به نیازهای کارمندان، ارتقاء و اعمال مدرک کارمندان، شناسه کارمندی،‌هیات اجرایی و چارت سازمانی از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و در جهت بهبود آنها بحث و تبادل نظر شد.