آخرین اخبار

31 اردیبهشت ماه به پاس گرامیداشت اهدا کنندگان عضو به نام روز ملی اهدای عضو نامیده شده است . 

دانشجویان هنرمند دانشگاه ارومیه نیز به همین مناسب پادکستی ساخته و منتشر کرده اند . 

در معرفی این پادکست آمده است:

اهدا کردن که فقط برای عضو نیست.
انواعی دارد.
یک وقتی آدم ممکن است روحش را اهدا کند
ممکن است که قلبش را اهدا کند
ممکن است جسمش را اهدا کند

گویندگان:
سارا راسخی
هانیه صادقی پور
بهزاد اژدری

تنظیم و صداگذاری:
امین غریبه

‌نویسنده:
سیروان چاوشینی

تهیه کننده و کارگردان:
سمانه همتی

به یاد حامیان اهدا کننده جسم و قلب و روح

این پاکدست را در زیر گوش دهید.