آخرین اخبار

 گروه کوهنوردی دانشگاه ارومیه فعالیت های خود را پس از قرنطینه کرونا برنامه های گروهی خود را آغاز کرد. 

در زیر گزارش تصویری کوهپیمایی این گروه را در طبیعت بهاری مشاهده نمایید.