آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه بررسی ترم جاری که با حضور اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها و پژوهشکده های این دانشگاه برگزار شد، ضمن اشاره به این که اولین تجربه آموزش مجازی در دانشگاه ارومیه تجربه موفقی بود، گفت: با تعطیلی کلاس های حضوری و استفاده  از سیستم های آموزش مجازی، ایجاد این زیر ساخت اموزشی در دانشگاه ها  خود تبدیل تهدید  ها به فرصت است .

دکتر حب نقی ادامه داد: برگزاری دوره های عملی به صورت حضوری و یا غیر حضوری منوط به نظر اساتید خواهد بود و اساتید در این زمینه با هماهنگی گروه های آموزشی تصمیم بگیرند.  دانشکده ها هم لیست دانشجویانی که قرار است تیرماه به دانشگاه بیایند را به معاونت آموزشی اعلام کنند تا با هماهنگی معاونت دانشجویی مسايل مربوط به امورات رفاهی و خوابگاهی این دانشجویان نیز رفع شود .

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به سامانه اموزش مجازی بیان کرد: به  یک ثباتی در این سامانه رسیده ایم. در ابتدا یکی سری مشکلات بود اما الان این مشکلات کم شده است و روسای و معاونین دانشکده ها بر روند، کیفیت و کمیت تدریس مجازی بیشتر نظارت کنند .

دکتر حب نقی با اشاره به تشکیل اداره سرپرستی دانشجویان خارجی گفت: بستر آموزش مجازی فرصتی برای ارتباط با دانشگاه های و دانشجویان خارجی است که می توانیم با استفاده از آن ارتباطات بین الملل دانشگاه را نیز افزایش دهیم. اساتید نیز می توانند در این زمینه دانشگاه را یاری کنند .

کاروزی دامپزشکی، روند امتحانات، بودجه و اعتبار دانشکده ها، دروس عملی، جذب دانشجویان خارجی، تهیه فیلم های آموزشی از آزمایشگاه ها، اختیارات روسای دانشکده ها، دروس عملی کشاورزی و خوابگاه ها از جمله مواردی بود که در ادامه این جلسه مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده هاو پژوهشکده ها قرار گرفت .  

همچنین در این جلسه از زحمات مرتضی زرندی رئیس سابق مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  نیز با اهدای لوح و هدیه ای تقدیر شد.