آخرین اخبار

کانون قرآن و عترت با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

مسابقه هفتگی
با محوریت بیانیه گام دوم

نحوه برگزاری مسابقه:
روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه کلیپ های کوتاه با موضوع بیانیه گام دوم در کانال کانون قرآن وعترت بارگزاری خواهد شد.

و روز پنج شنبه همان هفته سوالات مربوطه در اختیار شرکت کننده ها قرار داده میشود. 

و متعاقب آن روز جمعه نفر برگزیده مشخص خواهد شد.

آدرس کانال کانون:

t.me/tahaurmia
eitaa.com/tahaurmia