آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می کند

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی (HSE)

همراه با ارائه گواهی حضور مجازی در دوره

مهلت ثبت نام: تا تاریخ 99/4/1

هزینه ثبت نام: 10 هزار تومان

جهت ثبت نام مدارک ذیل را به آدرس ایمیل Cultural@urmia.ac.ir ارسال کنید.

1- عکس

2- کپی شناسنامه

3- کپی کارت ملی

4- کپی کارت دانشجویی

5- رسید هزینه ثبت نام (شماره کارت جهت واریز 6037997301604337 بانک ملّی به نام میرحسن خیری  کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی)

6- شماره تلفن همراه

شایان ذکر است زمان برگزاری دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.