آخرین اخبار

اطلاعیه دانشگاه ارومیه در خصوص امتحان جامع دانشجویان دکتری

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند که حسب هماهنگی های بعمل آمده با گروههای آموزشی، آزمون جامع تیرماه سال جاری استثنائا فقط به صورت کتبی برگزار خواهد شد تا مدت زمان حضور آن عزیزان در دانشگاه کاهش یافته امکان بازگشت زود هنگام به شهر خود فراهم شود.

با توجه به وضعیت قرمز شهر و استان دانشگاه ارومیه از ارائه خوابگاه به این دانشجویان معذور است. دانشجویان باید با ماسک و دستکش در دانشگاه حضور یابند و همه پروتکل های بهداشتی را رعایت فرمایند.

تاریخ حضور برای آزمون جامع را گروههای آموزشی اعلام خواهند کرد و دانشجویان عزیز
قبل از عزیمت حتما از تاریخ آزمون با مراجعه به سایت دانشکده و گروه خود اطمینان داشته باشند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه