آخرین اخبار

 اطلاعیه  فوری در مورد نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال 982

 بدینوسیله به آگاهی اساتید، دانشجویان و خانواده های محترم شان می رساند دانشگاه ارومیه بنا به دستور ستاد مبارزه با کرونای استان هیچ آزمونی را حضوری برگزار نمی کند. هر گونه تغییر در این مصوبه صرفا با مجوز آن ستاد میسر خواهد بود. بدیهی است عدم رعایت این دستور تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی بهمراه خواهد داشت.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه