آخرین اخبار

اطلاعیه شرکت نفت منطقه ارومیه با موضوع دوره های فرصت مطالعاتی و حمایت از پایان نامه ها

با عنایت به درخواست تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی در این منطقه به پیوست این اطلاعیه لیست دوره ها فرصت مطالعاتی مورد پذیرش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جهت استحضار  اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها مقتضای دوره های فرصت مطالعاتی در واحد های تحت پوشش شرکت ارائه می شود. 

ضمنا طبق سنوات گذشته و با عنایت به اهمیت موضوع پژوهش در ارتقای سطح کیفی فعالیت های کاری سازمان ها تلاش برای افزایش تعامل با دانشگاه ها و موسسات و سازمان های علمی و پژوهشی استان همچنان در سرلوحه فعالیت های این شرکت قرار دارد لذا در همین راستا به اطلاع می رساند که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه همسو با اداره پژوهش و فن آوری شرکت متبوعه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی موجود علاوه بر حمایت مالی از اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی اساتید کارشناسان و صاحبنظران از اجرای پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مورد نیاز نیز حمایت مالی می نماید .

متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت فرم های پژوهشی  مورد نیاز به مسئول پژوهش منطقه ارومیه آقای کاووس آریانا به شماره تلفن 33482355 و یا به سایت اداره پژوهش و فن آوری شرکت به آدرس https://randd.niopdc.ir/  مراجعه فرمایند. 

فایل لیست دوره ها فرصت مطالعاتی مورد پذیرش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی