آخرین اخبار

با توجه به شرایط ویژه اپیدمی کرونا و اعلام ستاد استانی کرونا مقرر گردید تمامی امتحانهای ترم 982 به صورت مجازی در بازه زمانی اول تیرماه 1399 تا 15 مرداد 1399 برگزار شوند.

متن کامل این اطلاعیه را از طریق لینک زیر در صفحه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه مشاهده نمایید 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1246