آخرین اخبار

اطلاعیه عناوین فرصت های مطالعاتی چهار شرکت وزارت نفت 

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند به پیوست اطلاعیه تعداد 529 عنوان درخواست فرصت مطالعاتی که از طرف چهار شرکت وزارت نفت شامل شرکت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در سال 99 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واصل شده، جهت استحضار و بهره برداری ارائه می شود . 

ضمنا کلیه عناوین دوره های فرصت مطالعاتی مربوطه در سایت معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت به آدرس doert.mop.ir  موجود می باشد . 

فایل پیوستی شماره یک 

فایل پیوستی شماره دو

فایل پیوستی شماره سه

فایل پیوستی شماره چهار