آخرین اخبار

دکتر سبزی دانشجو و مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه در سال 1373،  امانتی که از آن روزها نزد وی مانده بود را به دانشگاه ارومیه ارسال کرد .

این امانت یک بسته آچار باکس است که به همراه یک نامه و مبلغ صد هزارتومان از طریق پست به دانشگاه ارومیه رسیده است.

دکتر سبزی این دانشجوی رشته دامپزشکی و اهل مشهد دانشگاه ارومیه در سال های دور در این نامه شرح این که چگونه این آچار باکس نزد وی در آن زمان مانده است را کامل شرح داده و همچنین مبلغ صد هزار تومان جهت خسارت احتمالی در نگهداری این جعبه آچار به دانشگاه مسترد کرده و در قسمتی از این نامه نوشته است :« ان شالله رد دین از من بشود »

لینک مشاهده متن نامه