آخرین اخبار

اطلاعیه فعالیت های اداری دانشگاه ارومیه :

 با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با ویروس کرونا آذربایجان غربی مبنی بر تعطیلی آموزش عالی در استان به اطلاع می رساند این مصوبه شامل فعالیت های آموزشی دانشگاه است که طی مصوبه قبلی این ستاد مبنی بر از سرگیری برخی از فعالیت های آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی و دروس عملی به صورت محدود قبلا آغاز شده بود. 

بنابراین بر اساس این اطلاعیه  در این دو هفته فعلا این فعالیت ها نیز تعطیل می شوند.

لذا سایر فعالیت های دانشگاه از جمله فعالیت های اداری  مانند سایر ادارات دولتی برقرار است. به همین جهت کارمندان و کارکنان دانشگاه به غیر از افراد دارای بیماری زمینه ای و یا مادران فرزندان خردسال نیز مانند سایر کارمندان دولتی مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا بایستی در محل کار خود حضور یابند.

همچنین فعالیت های آموزش مجازی دانشگاه نیز توسط اساتید همچنان در حال اجرا است.