آخرین اخبار

بیست و ششمین کنفرانس اتحادیه جهانی گاز در تاریخ های 1 الی 5 ژوئن 2015 در پاریس تشکیل می شود.
برنامه زمانی:
 
تاریخ آغاز ارسال چکیده مقالات: اول فوریه 2014 / 12 بهمن92
مهلت ارائه خلاصه مقالات بصورت برخط: اول سپتامبر2014 / 10 شهریور 93
مهلت ارائه متن کامل مقالات تایید شده: اول فوریه2015 / 12 بهمن 93
 
نشانی پایگاه اینترنتی:
اتحادیه جهانی گاز: www.igu.org
کنفرانس: www.wgc2015.org