آخرین اخبار

پروفسور فرشید صراف زاده سردبیر نشریه  Veterinary Research Forum  آخرین دست آوردهای علمی این نشریه دانشگاه ارومیه را اعلام کرد.

پروفسور صراف زاده بیان کرد: ورود به لیست Web of Science از سال 2018 و کسب رتبه Q4  ،  ارتقای ضریب تاثیر در گزارش استنادی مجلات ( JCR) از 0.549 در سال 2017 به 0.723 در سال 2018 و به 0.893 در سال 2019 و کسب رتبه Q3  و ارتقای ضریب تاثیر در لیست نشریات جهان اسلام (ISC)  از 0.254 در سال 2016 به 0.368 در سال 2017 و حفظ رتبه Q1  از جمله این دست آوردها است.

سردبیر نشریه VRF اضافه کرد: همچنین نمایه شدن در پایگاه Scopus از سال 2017 و ارتقای ضریب CiteScore از 0.3 در سال 2019 به 0.6 تا نیمه اول سال 2020 ،  نمایه شدن در سایت نشریات SCImago  در سال 2020، کسب ضریب تاثیر SJR معادل 0.195 و کسب رتبه Q3 و نمایه شدن در پایگاه Publons در سال 2020، این بانک اطلاعاتی به عنوان معتبرترین سرویس داوری نشریات است که با اشتراک گذاشتن رزومه و سوابق علمی داوران از سراسر دنیا،‌ شبکه عظیمی از داوران را برای نشریات بین المللی فراهم می آورد، که از طریق این سامانه، امکان معرفی شدن داوران نشریه VRF به سایر نشریات معتبر و ایجاد زمینه همکاری بین المللی فراهم می گردد ، که این موراد نیز  از جمله دیگر دست اوردهای این نشریه است.

وی در پایان گفت: همچنین افزایش بیش از دوبرابری سهم مشارکت نویسندگان خارجی از 28 مورد به 61 مورد در بازه زمانی 1 جولای 2019 تا 1 جولای 2020 نسبت به مدت زمان مشابه طی سال 2018 تا 2019  از دست اوردها و افتخارات این نشریه به شمار می آید.