آخرین اخبار

حمایت مادی و معنوی پژوهشگاه قوه قضائیه از رساله‌های دکتری و پایاننامه‌های کارشناسی ارشد

پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور توسعه تحقیقات کاربردی و بهره گیری از توان و ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و همچنین حمایت از استعدادهای جوان میهن اسلامی و ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات کاربردی، براساس سازوکار پیش بینی شده، از رساله‌های مقطع دکتری و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد حمایت مادی و معنوی می‌نماید.

برای دریافت آیین نامه حمایت اینجا را کلیک کنید.

شایان ذکر است اولویت‌های پژوهشی و طرح‌نامه‌های مربوطه بر روی وب‌سایت پژوهشگاه قوه قضائیه به آدرس ijri.ir بارگذاری شده و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت مزبور و ضمن دریافت جزئیات بیشتر، کاربرگ‌های مربوطه را تکمیل و تقاضاهای خود را ارسال نمایند.