آخرین اخبار

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه اخیرا تصاویر مدیران عامل باشگاه از ابتدا تاکنون را در محل ساختمان اداری این باشگاه نصب کرده است . 

در میان این تصاویر، تصویر دکتر میر حسن سید عامری رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه به عنوان اولین مدیرعامل این باشگاه به چشم می خورد . 

دکتر میر حسن سید عامری در سال 1390 به عنوان اولین مدیرعامل این باشگاه فعالیت می کرد که اقدامات اولیه جهت تاسیس و تیم داری این باشگاه در ليگ برتروالیبال ، تكواندو ، اسكيت ،تيراندازي ، فوتبال بانوان ليگ برتر و هندبال ليگ يك را در آن سالها انجام داد .

تیم والیبال باشگاه شهرداری ارومیه در آن سال به مقام سوم لیگ برتر والیبال کشور دست یافت که برای اولین حضور این تیم در لیگ برتر موفقیتی چشم گیر بود.

همواره حضور دانشگاهیان در مناصب مختلف به دلیل استفاده از دانش فنی و علوم روز آنها در مدیریت با موفقیت های چشم گیری همراه بوده که کارنامه ارزنده ی حضور دکتر سید عامری عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در باشگاه ورزشی شهرداری ارومیه نمونه بارز این موفقیت ها است .