آخرین اخبار

(داوطلبانی که در آزمون چهارم تیرماه 1399 ثبت نام کرده بودند و به دلیل شرایط کرونایی این آزمون ملغی گردیده بود،الزاما بایستی در این آزمون شرکت نموده  و نیازی به ارسال مدارک و واریز فیش بانکی نبوده  و بایستی صرفا در تاریخ 99/05/09 در محل آزمون حضور داشته باشند.)

مشروح کامال این اطلاعیه را در لینک زیر در صفحه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه مشاهده نمایید. 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1249