آخرین اخبار

جهت مشاهده اطلاعیه ترم تابستان در صفحه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Summer-term