آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه ارومیه 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد می رساند چنانچه تمایل به همکاری به عنوان عوامل اجرایی در آزمون را دارند می رساند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱ تیرماه با شماره تماس ۰۹۱۴۱۴۰۵۸۷۱ آقای رجبی تماس حاصل نمایند.

زمان برگزاری آزمونها :

دکتری ۲۶ تیرماه

کارشناسی ارشد ۲ و۳ مرداد ماه

با تشکر-ستاد اجرایی آزمونها