آخرین اخبار

اطلاعیه حمایت از پایان نامه ها توسط وزارت ورزش و جوانان 

دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان در راستای انجام ماموریت های محوله و تحقق اهداف کلان وزارت در عرصه بین الملل با استفاده بهینه از ظرفیت های مطالعاتی  پژوهشی ارزشمند موجود در آن دانشگاه، در نظر دارد از پیشنهادهای پژوهشی مربوط به پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ورزشی در دانشگاه های سراسر کشور که عناوین پایان نامه آن ها در بردارنده موضوعات 14 گانه پیوست اطلاعیه می باشد، حمایت معنوی و مادی به عمل آورد .

همه عناوین پیشنهادی پژوهشی پایان نامه هایی که با عناوین 14 گانه پیوست منطبق باشند ( با لحاظ اولویت زمان ارسال و تایید کیفیت از سوی کارگروه علمی مربوطه) مورد حمایت دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان قرار خواهند گرفت که از جمله حمایت های معنوی مد نظر می توان به ارائه گوراهی نیاز محمور بودن پایان نامه،‌ تقدیر از دانشجو، استاد، دانشکده و دانشگاه مروبوطه از سوی وزارت ورزش و جوانان و معرفی و پیشنهادهای برتر به مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان و صندوق حمایت از فنآوران و پژوهشگران ریاست جمهوری جهت حمایت مالی اشاره کرد . 

 جهت دریافت فایل پیوستی اینجا را کلیک کنید