آخرین اخبار

ستاد حفاظت استان محدودیت های قابل اجرا در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه به علت برگزاری آزمون مقطع دکتری در تاریخ 26 تیرماه سالجاری را اعلام کرد:

با توجه به برگزاری آزمون مقطع دکتری در تاریخ 99/4/26 خواهشمند است به محدودیت های زیر توجه فرمایند:

- عدم حضور کلیه همکاران محترم در حوزه های امتحانی (دانشکده های فنی ، مهندسی و برق،کامپیوتر و فناوری های پیشرفته – دانشکده دامپزشکی و دانشکده علوم) در روز های چهارشنبه 99/4/25 و پنجشنبه 26/4/26 به غیر از عوامل اجرایی (با کارت یا حکم شرکت در آزمون)

- به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند استفاده از آزمایشگاههای دانشکده های مذکور از روز چهارشنبه تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 99/4/26 امکان پذیر نمی باشد. در صورت ضرورت لطفا با ریاست محترم دانشکده(نامه کتبی) و به صورت حضوری با حراست دانشگاه تا مورخ 99/4/24 هماهنگی گردد.

- قطع اینترنت و wi-fi از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 لغایت پنج شنبه مورخ 99/4/26 در حوزه های امتحانی.

- محدودیت پارک کلیه خودروهای شخصی از محل درب ورودی دانشگاه سمت درمانگاه تا انتهای دانشکده علوم و خیابان پشت ساختمان دانشکده علوم تا دانشکده دامپزشکی (پارکینگ دانشکده دامپزشکی) و همچنین محدوده دانشکده فنی در روزهای برگزاری آزمون. لازم به ذکر است محل پارک خودروهای همکاران عوامل اجرایی بر اساس آزمون های قبلی می باشد.

- انجام هرگونه عملیات عمرانی در پردیس نازلو از روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 لغایت 99/4/26 در پردیس نازلو غیر مجاز می باشد. در صورت ضرورت با دفتر عمرانی و حراست دانشگاه هماهنگی گردد.

 ستاد حفاظت آزمون استان