آخرین اخبار

نظر به سیاست های حمایتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص حراست جدی از حقوق مالکیت فکری دانشگاهیان محترم بویژه مساعدت در ثبت بین المللی اختراع، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می توانند با مراجعه به سایت صندوق http://insf.gov.ir و انجام ثبت نام اولیه و اخذ نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه مدیریت پژوهش و فناوری به نشانی http://backend.insf.gov.ir شده و پس از تکمیل پرسشنامه ثبت بین المللی اختراع و بارگذاری آن، از طریق گزینه ارسال فرمها را به صندوق ارسال نمایند.

در این راستا صندوق می تواند با حمایتهای مالی و ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی، مخترعان را در مسیر ثبت بین المللی اختراع راهنمایی و یاری نماید.

 

توصیه می شود اساتید و دانشجویان گرامی قبل از چاپ نتایج تحقیقات خود در مجلات معتبر خارجی یا داخلی نسبت به فایل کردن اختراع خود اقدام نموده و پس از فایل شدن تقاضانامه اختراع در ادارات ثبت اختراع ایران یا یکی از کشورهای دیگر آنگاه مقاله خود را منتشر نمایند.