آخرین اخبار

اطلاعیه تمدید مهلت برگزاری کلاس های مجازی دروس عملی مقطع کارشناسی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-99

 بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند برای دروس عملی مقطع کارشناسی نیمسال982 که تا تاریخ 99/05/15 به اتمام نرسیده باشند در سامانه یادگیری الکترونیکی مهلت برگزاری کلاس های مجازی تا تاریخ 99/06/06 داده شده و نمرات دانشجویان برای دروس مذکور بایستی حداکثر تا تاریخ 99/06/10 در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت نهایی گردد.

 با توجه به اطلاعیه های قبلی مجددا تاکید می گردد کلیه فایل های ضبط شده کلاس های مجازی دروس فوق که تا تاریخ 99/5/15 برگزار و ضبط شده اند در تاریخ 99/05/16 از سامانه مجازی دانشگاه حذف خواهند شد.