آخرین اخبار

اطلاعیه عدم تشکیل برخی از دروس به حد نصاب نرسیده در نیمسال تابستان99

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان انتخاب واحد کرده در تابستان99 می رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن برخی دروس و ادغام تعدادی از دروس با دروس دیگر و تغییر اساتید مربوطه ، به سامانه آموزشی دانشگاه(سما) مراجعه نموده و از آخرین وضعیت برنامه کلاسی و انتخاب واحد خود اطلاع حاصل فرمایید.

<< دریافت برنامه کلاسی و امتحانی نهایی دروس ارائه شده ترم تابستان 99>>

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه