آخرین اخبار

محدودیت های قابل اجرا در پردیس نازلو به علت برگزاری آزمون مقطع کارشناسی ارشد

در تاریخ 16 لغایت 18 مرداد ماه سالجاری

ضمن تشکر از زحمات و همکاری های صمیمانه کلیه همکاران محترم و دانشجویان عزیز، با توجه به برگزاری آزمون مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ های 99/5/16 لغایت 99/5/18 خواهشمند است به محدودیت های زیر توجه فرمایند:

  • عدم حضور کلیه همکاران محترم و دانشجویان گرامی در حوزه های امتحانی (دانشکده های فنی و مهندسی - برق،کامپیوتر و فناوری های پیشرفته – دانشکده دامپزشکی – دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشکده علوم و ساختمان کلاس ها) در روزهای چهارشنبه 99/5/15 لغایت 18/5/18 به غیر از عوامل اجرایی (با کارت یا حکم شرکت در آزمون).
  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم بخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکتری می رساند حضور و همچنین استفاده از آزمایشگاههای پردیس نازلو از روز چهارشنبه مورخ 15 مرداد لغایت ساعت 18روز شنبه مورخ 99/5/18 امکان پذیر نمی باشد. در صورت ضرورت لطفا با ریاست محترم دانشکده (نامه کتبی) و به صورت حضوری با حراست دانشگاه تا مورخ 99/5/15 هماهنگی گردد.
  • قطع اینترنت و wi-fi از روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 لغایت شنبه مورخ 99/5/18 در کلیه حوزه های امتحانی.
  • محدودیت پارک کلیه خودروهای شخصی از محل درب ورودی دانشگاه سمت درمانگاه تا انتهای دانشکده علوم و خیابان پشت ساختمان دانشکده علوم تا دانشکده دامپزشکی (پارکینگ دانشکده دامپزشکی) و همچنین محدوده دانشکده فنی در روزهای برگزاری آزمون. لازم به ذکر است محل پارک خودروهای همکاران عوامل اجرایی بر اساس آزمون های قبلی و درمحل های تعیین شده می باشد.
  • انجام هرگونه عملیات عمرانی در پردیس نازلو از روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 لغایت 99/5/18 در پردیس نازلو غیر مجاز می باشد. در صورت ضرورت با دفتر عمرانی و حراست دانشگاه هماهنگی گردد.

  ستاد حفاظت آزمون استان