آخرین اخبار

به اطلاع ثبت نام کنندگان در مسابقه کتابخوانی غدیر خم (کتاب گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر) می رساند که از ساعت ۱۲ ظهر روز( یکشنبه ۱۹ مرداد) الی ۱۲ شب روز (یکشنبه،۱۹ مرداد) به لینک مسابقه مراجعه نموده و نسبت به پاسخگویی به سوالات این مسابقه اقدام نمایند.

مهلت پاسخ گویی به سوالات ۱۵ دقیقه می باشد.

لینک مسابقه کتابخوانی

https://www.digisurvey.net/answers?sid=CV5HbEd138vTxGKDCvPfXw%3D%3D