آخرین اخبار

قابل توجه همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون کارشناسی سال 1399 در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه مورخ های 29،30،31 مردادو 1 شهریور در وعده صبح روزهای مذکور برگزار خواهد شد. 

چنانچه همکاران محترم و دانشجویان محترم تمایل به همکاری به عنوان عوامل اجرایی را دارند می توانند در دانشکده های ذیل :

1- دانشکده علوم - آقای غلامرضا پرویشی

2- دانشکده برق و کامپیوتر - آقای نادر جعفرزاده

3- دانشکده اقتصاد مدیریت - آقای معصوم کان محبت 

4- دانشکده علوم ورزشی - آقای محمد خداوردیزاده 

5- دانشکده کشاورزی - آقای یحی بشیر گنجی

6-  دانشکده دامپزشکی - آقای عوض علیزاده

7 - دانشکده فنی و مهندسی - آقای محمد نجاری

8 - امور دانشجویان اداره بورس و وام - آقای نادر کریمی

9 - کتابخانه ی مرکزی - آقای ده بزرگی

 10 - ستاد مرکزی - اقای بهمن پای برسنگ

11 - دانشکده ادبیات - آقای صابر رزاقی

با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/21 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمنا به همکاران شرکت کننده به عنوان عوامل اجرایی یک روز مرخصی تشویقی داده خواهد شد.

ستاد اجرایی آزمون ها