آخرین اخبار

 معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم بررسی می کند:

 نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا

 نظر به ایجاد شرایط خاص حاکم بر فضاهای آموزش عالی کشور با شیوع بیماری کرونا، به منظور تامین منابع اطلاعاتی مناسب برای سیاستگذاری و برنامه ریزی متولیان آموزش عالی از طریق شناخت و رصد نظرات دانشجویان، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت با همکاری سازمان امور دانشجویان بدین منظور با طراحی پرسشنامه ای قصد در تحقق این هدف دارند.

بدین وسیله از دانشجویان گرامی خواهشمند است با مراجعه به لینک ذیل نسبت به تکمیل آن اقدام و دستمان را در برنامه ریزی های صحیح و اصولی به گرمی بفشارند.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN