آخرین اخبار

براساس مصوبه هیئت رییسه دانشگاه ارومیه، اعضای هیات علمی می‌توانند از محل گرانت پژوهش خود اقدام به جذب محقق پسادکترا نمایند.

جهت ترغیب همکاران در جذب محققین پسادکترا، دانشگاه نیز در تامین بخشی از حقوق ماهانه این محققین مشارکت خواهد داشت. 

دستورالعمل اجرایی این مصوبه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه در دست تدوین است و بزودی ابلاغ خواهد شد.